Paměť národa slaví ve 30 městech 30. výročí pádu komunistického režimu

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy — nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu.

Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce, registrované i neregistrované, pro studijní účely jako další pramen poznávání minulosti nebo pro poučení o naší historii.

Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum (latinsky po válce), založená v roce 2001 novináři a historiky, kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus.

Post Bellum sbírku spravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi – Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Při dokumentaci a archivaci svědectví spolupracuje Post Bellum také s Českou televizí a desítkami partnerů z Evropy, Ruska, USA a dalších zemí.

Post Bellum, o.p.s.,
Palác Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1

Koncert pro Paměť národa /
Sametový balíček

Olga Plchová
(+420) 602 962 051
info@nezapomenme.cz

Kontakt pro města

Martin Kroupa
(+420) 721 258 816
martin.kroupa@postbellum.cz

Ceny Paměti národa /
Produkce

Zbyněk Jurkovský
(+420) 724 928 724
zbynek.jurkovsky@postbellum.cz