Program: Sušice

02/10 Sametová svoboda dnešníma očima

Výstava soutěžních žákovských prací. Vyhlášení vítězů proběhne 17.11.

18/10 Historické souvislosti let padesátých

dopoledne - Smetanův sál Gymnázia Sušice, odpoledne - Oblastní charita Sušice (nebo v kině).

Beseda s Jiřím Padevětem. Dopoledne pro studenty, odpoledne pro veřejnost.