Program: Planá

01/11 Nezapomeňme

Výstava Paměti národa

do 30.11.

09/11 Sametová tančírna

Večer v rytmu swingu

17/11 Happening k 30. výročí sametové revoluce

centrum města

02/12 Skauti bez lilie

Připojení k celorepublikové akci promítání filmu