Program: Hulín

Město natočilo v rámci #Nezapomeňme 3 příběhy pro sbírku Paměť národa.

* Označené pořádá Post Bellum, o. p. s.

21/11 30 let poté

Městské kulturní centrum - přednáškový sál
17:00

Jak probíhaly v Hulíně listopadové události sametové revoluce, konec roku 1989? Jak dopadly představy zakladatelů Občanského fóra v Hulíně?
Pravda zvítězí! Ale dá to někdy fušku.